spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Den Hollander Van den Broek niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Den Hollander Van den Broek sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via de website van Den Hollander Van den Broek worden aangeboden. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een rijksgediplomeerd behandelaar (zoals een huisarts, tandarts of psycholoog), maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts, of bij gebitsproblemen een tandarts. Bij psychische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een bevoegde therapeut.

Deze website bevat links naar websites die door anderen worden aangeboden. Den Hollander Van den Broek heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Door per e-mail (info@gehechtheid-en-psychotherapie.nl of: info@sandradenhollander.nl) met een van de leden van de maatschap te communiceren geeft u hem/haar toestemming om u eveneens per e-mail te antwoorden.