spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Ontwikkelingsprofiel

Het ontwikkelingsprofiel beoogt het op een gestandaardiseerde wijze inventariseren van klinisch relevante persoonlijkheidskenmerken, met als doel het habituele gedrag van de cliënt begrijpelijk en daardoor beter beïnvloedbaar te maken. Aan de toets voor de standaardisatie, een voldoende mate van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, interne betrouwbaarheid en construct validiteit, is voldaan (Van et al 2000). De informatie voor het Ontwikkelingsprofiel wordt verkregen door een semi-gestructureerd interview dat grotendeels overeen komt met de gebruikelijke klinische anamnese. Dit duurt anderhalf tot maximaal drie uur. Interpretatie van de gegevens vindt plaats door Toine den Hollander.