spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Aanmeldingsmogelijkheden

Wij houden geen wachtlijst aan. Wanneer de verwachting is dat u niet binnen 6 weken in behandeling kan worden genomen, zullen u suggesties worden gedaan voor een andere behandelaar. U kunt contact opnemen voor informatie m.b.t. actuele aanmeldingsmogelijkheden in de praktijk

U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar: er bestaat meestal een mogelijkheid om via een afdeling voor advies en zorgbemiddeling van de Zorgverzekeraar bemiddeld te worden naar een andere Zorgaanbieder binnen de regio.