spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Psychodiagnostiek

Op basis van de intakegegevens, en soms ook op specifieke verwijzing, kan in onze praktijk op de persoonlijkheid, c.q. de persoonlijkheidsstructuur gerichte psychodiagnostiek worden verricht. Hierbij worden een aantal, wetenschappelijk onderzochte, psychodiagnostische instrumenten ingezet. Welk instrument wordt gebruikt wordt bepaald door de onderzoeksvraag. Bij sommige onderzoeken werken wij samen met drs. A. Pieters, GZ-psycholoog/psychoanalytisch psychotherapeut.