spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Rorschach

De Rorschach is een relatief ongestructureerd persoonlijkheidsinstrument dat een inschatting geeft van de persoonlijkheidsstructuur als ook van de persoonlijkheidsdynamiek. De test is gebaseerd op de menselijke neiging interpretaties en gevoelens te projecteren op, in dit geval, inktvlekken. Een binnen onze praktijk werkzame en hiertoe opgeleide psychodiagnosticus probeert aan de hand van de gegeven interpretaties de diepere persoonlijke karaktertrekken en impulsen van cliënt te begrijpen.

De Amerikaanse psycholoog John Exner ontwierp in 1960 een interpretatie van de Rorschach, het comprehensive system. In 2006 hebben een aantal Amerikaanse psychologen intensief gewerkt aan een nieuw interpretatiesysteem voor de Rorschach-test, het Rorschach Performance Assessment System (R-PAS).  Dit wil een antwoord bieden op de psychometrische kritiek op het Comprehensive System en bevat ook een aantal nieuwe wetenschappelijk onderbouwde schalen. Vanaf 2013 is in deze praktijk volgens dit nieuwe systeem gescoord (afname en interpretatie door drs. A. Pieters, GZ-psycholoog/psychotherapeut).