spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Kosten en vergoedingen

De behandeling van psychiatrische aandoeningen is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringswet.  Hierbij geldt de regeling van het verplichte eigen risico. Sinds januari 2014 wordt onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ en specialistische GGZ. Toine den Hollander behandelt binnen de praktijk Den Hollander Van den Broek patiënten, die voor specialistische zorg (gespecialiseerde ggz) verwezen worden. Onderstaande informatie is derhalve van toepassing op door hem geleverde zorg.

Verzekerde zorg

Sinds 2008 is de vergoeding van psychiatrische zorg niet meer per sessie, maar in de vorm een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dit betekent dat de zorgverzekeraar een tarief hanteert voor de gehele behandeling. Indien de behandeling meer dan een jaar duurt, wordt de DBC afgesloten, gedeclareerd en vervolgens wordt er een nieuwe DBC geopend.  In de DBC wordt zowel de directe tijd als de indirecte tijd meegenomen. Directe tijd is de tijd die u doorbrengt met uw behandelaar in de spreekkamer, of de tijd dat u telefonisch- en/of e-mailcontact heeft. Indirecte tijd bestaat uit werkzaamheden zoals overleg, verslaglegging en overige administratie.

Als u in 2020 verzekerd bent bij een van de volgende verzekeraars, en dus ook met de labels (‘merken’) die daaronder vallen, wordt uw zorg rechtstreeks aan de praktijk vergoed:

Zilveren Kruis, VGZ, CZ, DSW, Menzis, Multizorg en De Friesland.

U betaalt geen eigen bijdrage, maar wel uw eigen risico. U doet er goed aan om e.e.a. vooraf bij uw zorgverzekering te laten bevestigen.

Als u in 2020 niet bij een van bovenstaande zorgverzekeraars bent verzekerd:
Voor de overige verzekeraars, waarmee ik geen contract ben aangegaan, hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg (s-GGZ).

Wanneer u een (echte) restitutiepolis heeft krijgt u 100% vergoed van het Nza tarief (m.u.v. het eigen risico). Het is verstandig om na te gaan of uw restitutiepolis ook daadwerkelijk volledig vergoedt.

Wanneer u een naturapolis heeft, draagt u zelf een gedeelte bij, afhankelijk van het verschil tussen het door NZa vastgestelde maximum en de vergoeding die u krijgt vanuit uw naturapolis. Dit varieert over het algemeen van 10 tot 25 % van het Nza Tarief (Klik hier voor de tarieven voor de s-GGZ in 2019) Het wordt aanbevolen  vooraf zelf na te vragen bij uw verzekering welk percentage u zelf betaalt.

Tarief OVP: niet basispakket zorg – consult:

Voor sommige klachten (primaire diagnose binnen de DBC, zie hierboven) wordt psychotherapie niet vergoed door de zorgverzekeraar, zoals bijvoorbeeld in geval van rouw, levensfaseproblematiek of in geval van partnerrelatieproblemen. Hier geldt het maximum Nza tarief van € 105,25 per sessie; binnen onze praktijk wordt een tarief van € 100,- per sessie gehanteerd.

Voorwaarden en tarief no-show: indien een afspraak niet, of binnen 24 uur vooraf, wordt afgezegd, wordt een zgn. no-show tarief toegepast toegepast. Het tarief voor no-show in onze praktijk is: € 65,00 per gemiste afspraak.

Tarief psychoanalyse:

Psychoanalyse (ook wel klassieke bankanalyse genoemd) wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het tarief wordt in overleg vastgesteld.

Tarief leertherapie en supervisie:

Het tarief voor leertherapie is € 100,- per individuele sessie van 45 minuten. Het tarief voor supervisie is € 100,- per individuele sessie van 45 minuten en € 200,- per groepssessie van 90 minuten met maximaal 4 deelnemers.

Tarief coaching:

Het tarief voor coaching is € 100,- (excl. BTW) per individuele sessie van 45 minuten.