spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Gehechtheidsbiografisch onderzoek

Het Gehechtheidsbiografisch Interview (GBI) is een erkend diagnostisch instrument, met (zeer) goede psychometrische kwaliteiten. Het GBI is een semi-gestructureerd interview, waarmee men in een voorgeschreven volgorde vraagt naar ervaringen met de belangrijkste hechtingsfiguren tijdens de kinderjaren en naar de betekenis daarvan voor de geïnterviewde op dit moment. De manier waarop een volwassene reflecteert op zijn ervaringen is indicatief voor de manier waarop deze ervaringen zijn verwerkt. Aan de hand van een gedetailleerd transcript van het interview kan na codering een gehechtheidsclassificatie worden toegekend (scoring en interpretatie wordt verricht door mevr. S.M. den Hollander.