spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Werkwijze: behandeling

De behandeling die wij bieden, bestaat uit individuele of systeem (relatie- of gezins) gesprekken, soms aangevuld met een farmacotherapeutische behandeling.

Afhankelijk van de aard van uw problematiek en uw zorgvraag wordt gebruik gemaakt van methoden uit de inzichtgevende/psychodynamische psychotherapie, psychoanalyse, systeem (relatie- of gezin)therapie, gehechtheidstheorie (EFT en ABFT), of op Mindfulness gebaseerde behandeling (zoals MBCT: Mindfulness Based Cognitive Therapy). In een adviesgesprek worden met u de overwegingen m.b.t. verschillende behandelopties besproken, op basis waarvan gezamenlijk tot een keuze kan worden gekomen, en behandelplan kan worden opgesteld.

Bij de start, tussentijds en bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd een klachtenlijst in te vullen. De uitslag hiervan wordt met u besproken.

Minstens een keer per jaar is er een vast evaluatiemoment. Het behandelplan wordt dan geƫvalueerd en zonodig bijgesteld en de uitkomst van ROM met u besproken.

Bij afsluiting van de behandeling is er een evaluatief gesprek over de behandeling. Tevens wordt aan u gevraagd een patiƫnttevredenheidsvragenlijst (CQ-index) in te vullen.

Soms overleggen wij met collega’s zoals andere psychiaters, psychoanalytici, psychotherapeuten en systeemtherapeuten over lopende behandelingen, om de kwaliteit van de door ons geleverde zorg te verbeteren. Dit is ook een kwaliteitseis van onze beroepsvereniging. De bespreking gebeurt met het bewaren van de anonimiteit.

Zie verder ook onder: behandeling.