spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Werkwijze: aanmelding en onderzoek

Aanmelding: in principe wordt u door uw huisarts verwezen. Deze verwijzing is o.a. van belang voor de vergoeding. U kunt zelf telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. Ik bel u dan in het algemeen binnen een werkdag terug.

Als er ruimte is voor een nieuwe aanmelding wordt telefonisch globaal nagegaan of uw zorgvraag aansluit bij de behandelingen die ik bied. Als dat het geval lijkt te zijn, wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek, dat meestal binnen twee weken plaats kan vinden.

In dat gesprek ga ik na of behandeling in onze praktijk passend is en aansluit bij uw behoefte.

Indien ik geen passend aanbod heb op uw zorgvraag wordt u naar de verwijzer terugverwezen, indien mogelijk met een advies voor behandeling elders.

Als er wel een passend aanbod geboden kan worden volgen in overleg met u één of meer intakegesprekken met als doel de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten te onderzoeken, zodat een (voorlopige) diagnose kan worden gesteld. Dit onderzoek omvat een aantal vragen over uw huidige situatie, achtergrond van uw klachten en over uw levensloop, want psychische problemen ontstaan vaak uit een combinatie van factoren. Soms wordt er aanvullend psychodiagnostisch onderzoek geïndiceerd. De conclusies van het onderzoek en daaraan gekoppeld het behandeladvies worden aan het einde van de intake in een adviesgesprek met u besproken. Uit het behandeladvies kan naar voren komen dat een behandeling (met uw instemming) in mijn praktijk zal worden voortgezet. In dat geval wordt een behandelplan opgesteld, waarin uw klachten, de diagnose, de aard, het doel en eventueel de duur van de behandeling centraal staan. Ook wordt het evaluatiemoment en de eventuele medicatie opgenomen. Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.

Het is ook mogelijk dat u wordt geadviseerd hulp te zoeken bij een collega of instelling met voor uw problematiek specifieke behandelmogelijkheden. Tevens is het mogelijk dat u met een behandeladvies terugverwezen wordt naar uw huisarts.

Er is geen wachttijd tussen intakefase en behandeling.

Over het algemeen gaat na het onderzoek een verslag van intake, onderzoek en eventueel behandelplan als brief naar de huisarts, tenzij u daar bezwaar tegen heeft.