spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Dit is een professionele standaard die beschrijft hoe de zorgaanbieder de zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op zo’n manier dat de autonomie van de patiënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit van de zorg inzichtelijk wordt en toetsbaar is. De praktijk Den Hollander Van den Broek beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, welke in te zien is via de PDF: Kwaliteitsstatuut.