spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsgaranties A.M. den Hollander:

  • Regelmatig bezoeker van (internationale) wetenschappelijke congressen en symposia.
  • Deelname aan intervisie en toetsing; periodieke kwaliteitsvisitatie (NVvP).
  • BIG-registratie (BIG nrs.09021600401 en 89021600416).
  • Lid van Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) en de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV).
  • Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder, c.q. alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ (dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet), verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe de zorgaanbieder de zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op zo’n manier dat de autonomie van de patiënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit van de zorg inzichtelijk wordt en toetsbaar is. A.M. den Hollander beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, welke in te zien is via de PDF: Kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsgaranties S.M. den Hollander-van den Broek:

  • Regelmatig bezoeker van (internationale) wetenschappelijke congressen en symposia.
  • Deelname aan intervisie en toetsing.
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie (NVRG), Stichting EFT Nederland, de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN) en de Nederlands Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden.